Menu

społeczeństwo

Jak rozwiązać problem alkoholowy?
Poradnia zapewnia dostępność terapii uzależnień od alkoholu, pomagając osobom uzależnionym utrzymać abstynencję od alkoholu, poprawić zdrowie psychiczne [...]